0 работ 0 работ на 0 руб.
Ваша корзина пуста
Скачать работу
Тема работы:

Функціональні стратегії у процесі реалізації стратегічних змін


Условие задачи:

1. Стратегія, як мета управління побудована з використанням:

a) бенчмаркінгу;

b) SWOT –аналізу;

c) АВС – аналізу;

d) вартісного аналізу.

2. Стратегія, згідно філософської концепції може трактуватися як

a) конкретизована у певних показниках позиція в середовищі, яку займає підприємство;

b) специфічний управлінський план дій, спрямованих на досягнення цілей;

c) погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище та спроба знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішніх, неконтрольованих фірмою факторів, а також проведення необхідних змін елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища;

d) позиція, спосіб життя, що не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтує на постійний розвиток.

3. Система стратегій різного типу, що їх розробляє підприємство на певний відрізок часу, яка відбиває специфіку функціонування та розвитку підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі – це …

a) загальна стратегія;

b) стратегічний набір;

c) головна стратегія;

d) стратегічний менеджмент.

4. Стратегію, що стосується заводів, магазинів, цехів, дільниць та ін.. називають:

a) функціональну стратегію;

b) операційну стратегію;

c) ресурсну стратегію;

d) стратегію виробництва.

5. Чим не повинна бути стратегія?

a) основним змістовним елементом діяльності вищого управлінського персоналу;

b) ідеєю лише вищого управлінського персоналу;

c) інструментом між функціональної інтеграції діяльності підприємства, способом досягнення синергії;

d) фактором стабілізації відносин у організації.

6. Акцентування на відзначних характеристиках та особливостях окремих підприємств – це …

a) стратегічний набір;

b) добре сформований стратегічний набір;

c) обґрунтований стратегічний набір;

d) процес побудови стратегічного набору.

7. Яка послідовність формування стратегії підприємства є правильною?

a) розробка загальної стратегії, встановлення загальних параметрів, визначення методів стабілізації, реструктуризація, ліквідація;

b) розробка загальної стратегії, визначення методів стабілізації, встановлення загальних параметрів, реструктуризація, ліквідація;

c) встановлення загальних параметрів, визначення методів стабілізації, розробка загальної стратегії, реструктуризація, ліквідація;

d) встановлення загальних параметрів, розробка загальної стратегії, визначення методів стабілізації, реструктуризація, ліквідація.

8. За рахунок експансії відбувається стратегія

a) скорочення діяльності;

b) реструктуризації;

c) підтримки;

d) зростання.

9. Поняття стратегії, як визначення основних довгострокових цілей та задач підприємства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей трактував

a) А. Чендлер;

b) І. Ансофф;

c) А. Томпсон;

d) Г. Мінцберг.

10. До забезпечуючих стратегій не відносять

a) функціональну стратегію;

b) операційну стратегію;

c) ресурсну стратегію;

d) стратегію виробництва.


11. За рахунок модифікації продукції відбувається стратегія

a) скорочення діяльності;

b) реструктуризації;

c) підтримки;

d) зростання.

12. До стратегій, що спрямовані на підтримку бізнес-стратегій та досягнення як локальних так і загальних цілей організації відносять

a) корпоративну стратегію;

b) операційну стратегію;

c) ресурсну стратегію;

d) стратегію виробництва.

13. Забезпечує ринкову спрямованість підприємства і є генератором характеристик, що надаються продукту, який потрібен споживачеві

a) маркетингова стратегія;

b) економічна стратегія;

c) стратегія виробництва;

d) корпоративна стратегія.

14. Діяльність із розробки й управління процесом створення необхідних для споживачів продуктів і послуг – це

a) економічна стратегія;

b) стратегія виробництва;

c) стратегія НДПКР;

d) маркетингова стратегія.

15. До складу стратегічного набору стратегії матеріально-технічного забезпечення входить

a) організація нового виробництва;

b) централізоване і нецентралізоване забезпечення;

c) оптимізація основного виробництва;

d) модернізація виробництва.

стратегія управління концепція

16. Відданість ідеалам фірми, неформальні відносини з підлеглими, підпорядкування лідеру й повага до людей старшого віку притаманна для

a) Американської філософії;

b) Англійської філософії;

c) Японської філософії;

d) Російської філософії

Размещено на

Размещено на

Не нашли то что искали? Cпросите у нашего специалиста!